Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Powietrzna pompa ciepła

Tak można. 

Należy jednak pamiętać o kilku parametrach jakie muszą zostać spełnione:

  • 1) Ilość powietrza wentylacyjnego jakie musi być zagwarantowane dla prawidłowej pracy pompy ciepła to 350 m3/h. Jeżeli pompa ciepła będzie zasysać i wytłaczać powietrze do tego samego pomieszczenia, to zyski ciepła w tym pomieszczeniu (na poddaszu) muszą być na poziomie 1,3 kW.
  • 2) Temperatura powietrza zasysanego nie może być wyższa niż +43°C (latem), a w zimie nie niższa niż -7°C. 
  • 3) W zimę na poddaszu temperatura nie może spadać poniżej +5°C, ponieważ w przypadku braku zasilania elektrycznego dojdzie do zamarznięcia wody w zbiorniku i rurociągach co spowoduje ich uszkodzenie.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym oraz wysokiej jakości izolacji głośność pomp ciepła nie jest uciążliwa dla ludzkiego ucha. W przypadku powietrznych pomp ciepła natężenie dźwięku w odległości 1m wynosi w granicach 40 dB ( w zależności od mocy jednostki)

Jednostkę  zewnętrzną powietrznej pompy ciepła typu monoblok lokalizujemy poza budynkiem, umieszczając ją najlepiej w określonej odległości od ściany budynku, na odpowiednio przygotowanym podłożu. Natomiast pompy do C.W.U można ustawić w dowolnym pomieszczeniu np. pralni, spiżarni, ze względu na nowoczesny design naszych urządzeń niski poziom hałasu każda lokalizacja jednostek HPW nie stanowi problemu.

Najważniejszą  informacją jest zapotrzebowanie na ciepło budynku.  Jeśli nie posiadamy odpowiednich obliczeń konieczne jest ich oszacowanie. W związku z tym konieczne staje się poznanie: powierzchni  użytkowej lub kubatury budynku oraz  technologii wykonania. Pamiętajmy jednak, że Obliczeniowe Zapotrzebowanie Ciepła (OZC) ułatwi dobór odpowiedniej pompy ciepła, a także pozwoli optymalnie dobrać długość pętli ogrzewania podłogowego lub grzejniki do poszczególnych pomieszczeń.

Pobór energii przez pompę ciepła zależny jest od jej mocy grzewczej. Jest to odwrotność rocznej efektywności pompy. Znając współczynnik COP danej pompy możemy łatwo obliczyć pobór energii. Jeśli COP wynosi 4 to do uzyskania 4kW energii cieplnej będzie konieczne pobranie 1kW energii pierwotnej z sieci.

Gruntowa pompa ciepła

Niewątpliwie najważniejszymi argumentami za montażem pompy ciepła są następujące:

 

1) Niskie koszty eksploatacji:

Dostarcza prawie darmową energię, pobierając ją z niewyczerpywanego źródła- gruntu, powietrza, wody. Pozwala uniezależnić się od wzrostu cen paliw (gazu, oleju opałowego) .

 

 2) Ekologiczność:

Jest wygodna i czysta - nie wymaga instalowania komina czy dodatkowego systemu wentylacji, nie wydziela zapachów; jest w pełni zautomatyzowana,
pracuje cicho - nie jest dokuczliwa dla otoczenia,
jest bezpieczna dla środowiska - nie emituje sadzy ani spalin,
 

W porównaniu z konwencjonalnymi systemami ogrzewanie podłogowe daje łagodne, równomierne ciepło na całej powierzchni podłogi, co powoduje uczucie większego komfortu.


Ogrzewanie podłogowe potrzebuje niższej temperatury, tym samym pozwala nam zaoszczędzić energię.  

Wynika to z faktu iż równomierne oddawanie ciepła całą powierzchnią podłogi umożliwia pracę systemu z niższą temperaturą zasilania instalacji wody grzewczej (około 30 °C). Ponieważ ciepło rozkłada się w pomieszczeniu równomiernie od podłogi, odczucie przy temperaturze pomieszczenia 20 °C jest takie jak przy temperaturze 22 °C w pomieszczeniu z grzejnikami. Co daje podwójny efekt oszczędzania. Ogólnie niższa temperatura w systemie minimalizuje straty ciepła. Oszczędza to energię i koszty. Obniżenie temperatury ogrzewania o  1 °C niższa temperatura pomieszczenia oznacza około 6 % oszczędność energii.


Przy wyborze rodzaju nawierzchni należy uwzględnić produkty z jak najmniejszym oporem cieplnym, które umożliwiają maksymalne zmniejszenie koniecznej temperatury dopływu. 

Do określenia efektywności pracy pompy ciepła służy współczynnik efektywności – COP. Określa on stosunek ilości ciepła wydzielonego w górnym źródle do nakładu energii elektrycznej doprowadzonej do sprężarki. Im ten współczynnik jest wyższy tym pompa pracuje oszczędniej. Na wielkość tego współczynnika, wpływ ma konstrukcja pompy ciepła, jak również różnica między temperaturą dolnego i górnego źródła. Dlatego najefektowniej pompa ciepła pracuje przy niskotemperaturowych źródłach ciepła np. ogrzewanie ścienne, ogrzewanie podłogowe. 

Pompy gruntowe zdecydowanie mogą być jedynym źródłem ciepła dla ogrzania budynku. Przez cały sezon grzewczy temperatura gruntu jest stabilna, a pompy ciepła dobierane są dla skrajnie niskich temperatur. Pompy powietrze potrzebują wsparcia dodatkowego źródła, którym jest często dodatkowo zainstalowana w pompie grzałka. Jest to wynikiem spadku mocy pompy związanym ze spadkiem temperatury zewnętrznej.

Oba rozwiązania zapewniają dostarczenie odpowiedniej ilości energii. Wymiennik poziomy jest tańszy w wykonaniu, ale potrzebuje większej powierzchni terenu, na którym musi zostać umieszczony a jego efektywność zależy od jakości gruntu. Kolektory i sondy pionowe wymagają wierceń czasami na duże głębokości, nawet do 150m, co pociąga za sobą koszty inwestycyjne, ale ich realizacja jest możliwa nawet na małych ogrodach.

Poziomy wymiennik gruntowy nie ma większego wpływu na zieleń na powierzchni terenu. Jedynym wyjątkiem na powierzchni, na której znajduje się wymiennik są duże drzewa. Umiejscowienie drzew należy przewidzieć na etapie planowania wymiennika gruntowego celem pozostawienia bezpiecznej odległości (2m z każdej strony) od drzewa. Zakładając ogród trzeba mieć świadomość jak zbudowane są systemy korzeniowe krzewów, które zamierzamy posadzić i, że rozrastające się rośliny z czasem mogą uszkodzić nasz kolektor poziomy.

Niektóre pompy ciepła pozwalają na to poprzez zastosowanie zasobnika buforowego i odpowiedniego sterowania. To oprzyrządowanie pozwala regulować pracę poszczególnych elementów instalacji, takich jak zasobnik ciepłej wody użytkowej czy pompy obiegowe. Takie zastosowanie może pozwolić na zyski nie tylko finansowe, ale również ekologiczne.

Energia elektryczna pobierana przez pompę ciepła służy do zasilania sprężarki, która pracuje tylko w określonym czasie. Z każdego zużytego kilowata zyskujemy nawet do 5 kW. Dodatkowo jest też możliwość takiej konfiguracji urządzenia, by funkcjonowało głównie w trakcie taryfy nocnej, gdzie stawka jest niższa, a nadmiar energii wykorzystywany jest w ciągu dnia. Tak więc koszty w stosunku do ogrzewania elektrycznego można zredukować czterokrotnie.

Zdecydowanie nie. Zajmuje ona tyle miejsca do lodówka. Możemy umieścić ją zarówno w garażu, kotłowni czy pralni.

Pompę można zainstalować w istniejącym budynku.  Wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Jeżeli uwzględnimy tą instalacje na etapie projektowania, pozwoli nam to zminimalizować koszty związane m.in. z inwestycją w komin dymowy czy kotłownią, w której mielibyśmy magazynować surowiec energetyczny. W dodatku nie zachodzi też emisja spalin, co pozwala zyskać zdrowe, ekonomiczne a przy tym ekologiczne ogrzewanie.

Zapraszamy do współpracy. Zapewniamy obsługę na najwyższym poziomie.

Zobacz naszą ofertę